tisdag 12 januari 2010

den som vet sig vara djup bemödar sig om klarhet
den som vill verka djup inför mängden bemödar sig om dunkelhet
ty mängden håller allt för djupt som den inte kan se botten i;
den är så ängslig av sig och går ogärna ut i vattnet

Inga kommentarer: