tisdag 18 juni 2013När jag nu såg på allt 
vad som händer under himmelen
se, då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind

Men när jag nu vände mitt hjärta till att förstå vishet
och till att förstå oförnuft och dårskap
då insåg jag, att också detta var ett
Jagande efter vind

Inga kommentarer: