måndag 25 november 2013
Jag har hela mitt liv dolt detta material
och aldrig velat utsätta det fär världens blickar;
för om jag blir angripen på denna punkt
är jag mer sårbar än när det gäller de andra verken.
Jag vet inte om jag kommer att ha avlägsnat mig
så långt från denna värld 
att pilarna inte mer kan nå mig 
och jag kan uthärda de negativa reaktionerna.
Jag har lidit nog av oförståelse och av den isolering
man drabbas av när man gör saker som människor inte förstår. 

Inga kommentarer: