söndag 15 december 2013


 


Det är därför det är så viktigt
att inte ha några förutfattade doktrinära meningar om vad drömmarna vill säga. 
Så snart en viss tolkningsmonotoni är påfallande, vet man att tolkningen blivit doktrinär 
och därför ofruktbar.
 

Inga kommentarer: