fredag 20 december 2013 
Kapitlen är sökarljus som flyktigt kastar ljus över J's liv och verk.
I stället förmedlar de atmosfären i hans andliga värld
och livsupplevelsen hos en människa för vilken själen är äkta verklighet.Inga kommentarer: