måndag 25 november 2013
 Ungefär vid samma tid - jag kan inte ens med absolut säkerhet säga, 
om det inte var före den nyssnämnda händelsen - hade jag den första dröm 
som jag minns och som skulle komma att sysselsätta mig så att säga hela mitt liv.
 Jag var då tre eller fyra år gammal


Inga kommentarer: